Voor werkgevers

Wij zijn betrokken! Bij 'onze' mensen én bij u en uw bedrijf. Dat werkt

U als bedrijf of afgevaardigde van uw bedrijf zult het vast wel eens bij de hand hebben gehad. Een sollicitant uit de bijstand. Gat in het cv, geen parate kennis en dus niet passend bij de vacature van u of uw bedrijf. Afwijzing volgt. Op zich natuurlijk een logische stap. Maar niet voor de persoon die zo graag weer aan de slag wil. Het gat wordt groter en groter… Tot deze onoverbrugbaar is geworden!

Daar kunt u samen met ons iets aan doen. Als u op zoek bent naar personeel, denkt u dan ook eens aan ons. Wij zorgen voor een goede match tussen u en de werknemer. Alle bij ons in het bestand staande personen hebben de training “Werknemersvaardigheden” met succes gevolgd. Dat betekent voor u zekerheid. Het is een label voor gemotiveerd personeel. Een keurmerk dat samen met het MKB Nederland is ontwikkeld.

Wij zijn betrokken bij ‘onze’ mensen en evenzo betrokken bij u en uw bedrijf. Zoals wij onze mensen kennen willen wij ook u leren kennen. Alleen dat kan leiden tot de juiste match. Ook na de plaatsing houden we contact met u en de werknemer. De vinger aan de pols blijft geruime tijd aanwezig.

Meer over onze werkwijze vindt u hier.

Subsidie

Als een werkgever overweegt een kandidaat met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, dan is het mogelijk om voorafgaand aan het dienstverband gedurende 2 maanden na te gaan of deze kandidaat voldoende aansluit bij de verwachtingen. UWV betaalt in die 2 maanden de uitkering door.

Voorwaarde bij proefplaatsing is dat de werkgever de intentie heeft om deze kandidaat een dienstverband aan te bieden van ten minste 6 maanden en met dezelfde omvang als tijdens de proefperiode. Van een grote afstand tot de arbeidsmarkt is sprake als een werknemer een ZW-, WGA-, of Wajong-uitkering van het UWV ontvangt. Ook WW-gerechtigden die langer dan drie maanden werkloos zijn, kunnen gebruik maken van proefplaatsing.

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte, een oudere (vanaf 55 jaar) of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u een van die bepaalde werknemers in dienst neemt.

Wanneer komt u in aanmerking?

U neemt een werknemer in dienst met een WIA-uitkering. Of u neemt een werknemer van 55 jaar of ouder in dienst met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst (mobiliteitsbonus).
U neemt een werknemer in dienst van 56 jaar of ouder. Deze heeft 2 jaar niet gewerkt en krijgt een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
U neemt een werknemer in dienst van 18 tot en met 26 jaar met een WW- of bijstandsuitkering. U geeft hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week.

Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Uw werknemer vraagt de doelgroepverklaring UWV aan via UWV Telefoon Werknemers (088-898 9295). Informeer bij de gemeente naar de doelgroepverklaring voor de bijstand.

Te ingewikkeld? Reden voor de intercedenten van onze leden om u daarbij volledig te ondersteunen. Overigens heeft u altijd de mogelijkheid een medewerker in dienst te nemen via de payroll of detacheringsconstructie. Dan wordt de hele papierwinkel voor u verzorgd tegen een acceptabel detacheringstarief. 

Benieuwd wat Werkcoöperatie de Middencirkel voor u kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op. Samen werken aan de toekomst!